Kariyer

* İnsan Kaynakları Politikası Etikal Ambalaj'da İnsan Kaynakları politikamızın temel hedefi; şirketimiz ve çalışanlarımıza değer katan, vizyon, misyon ve kurum kültürümüzle uyumlu süreç ve uygulamaların hayata geçtiği güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır.
Bu hedefi gerçekleştirmede kurum kültürümüze uyum sağlayacak yeni yeteneklerin Etikal Ambalaj'da bünyesine kazandırılması, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi ile çalışan memnuniyetinin artırılmasına önem veririz.
Farklılıklara saygı gösterir,Etikal Ambalaj'da çalışan herkesi etnik köken, din, yaş, cinsiyet, uyruk veya maluliyet ayrımı yapmaksızın eşit kabul ederiz. Doğru işe doğru insanın istihdam edilmesi ile başlayan bu yaklaşımımızı, performans değerlendirme, eğitim, terfi ücretlendirme gibi diğer süreçlerimizde de başarı bazlı liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak devam ettiririz Etikal Ambalaj'da açık pozisyonları bu bölümden takip edebilir,size uygun ilanlara başvurabilirsiniz.

CV Gönder